Veiligheidsexperts van Labair inspecteren laboratoria

De veilige werking van een zuurkast is een samenspel van verschillende factoren die zorgt voor een veilige werkomgeving

Zuurkast inspecties

Labair is voortgekomen uit de praktijk van de laboratoriuminrichtingen van S+B Rotterdam. De zuurkastinspectieservice van S+B is sinds 2004 ondergebracht in Labair B.V.

Veiligheid in laboratoria is een zaak van specialisten. Daarom kennen de inspecteurs van Labair de dagelijkse praktijk en alle probleemgebieden. Omdat de eisen die gesteld worden aan de veiligheid van laboratoria steeds hoger worden, focust Labair exclusief op de veiligheid in laboratoria.

Kennis van zaken alleen is niet genoeg. Wij beschikken daarom over de modernste meettechnieken en procedures bij de uitvoering van zuurkastinspecties. Daarbij houden we ons aan de volgende normen en standaarden:

 • EN 14175 deel 1-3
 • ASHRAE 110
 • NF XPX-15-203 en 15-210 van Frankrijk
 • DS 457 van Denemarken

Labair: specialist in veiligheid

Zuurkastinspectie

De veiligheid van een werkomgeving komt vaak pas ter sprake wanneer er problemen zijn, zoals (ernstige) ziektegevallen die veroorzaakt zijn door de langdurige blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen. Regelmatige inspecties zijn een belangrijk wapen ter voorkoming van deze sluipende problemen.

Een zuurkast is een veiligheidsproduct waarvan u terecht verwacht dat het bescherming biedt tegen gevaarlijke stoffen die bij experimenten kunnen vrijkomen. De goede werking van een zuurkast wordt mede bepaald door het afzuigsysteem en de plaats in de ruimte. Ongecontroleerde luchtstromingen in een laboratorium (bijvoorbeeld tocht) kunnen ervoor zorgen dat een zuurkast ‘lekt’, met alle mogelijke gevolgen van dien. Voor uw veiligheid en die van uw medewerkers is het van belang dat de juiste werking vóór, maar ook na ingebruikname wordt gecontroleerd.

Toon
Arbo-beleid en veiligheid

Arbobeleid is meer dan een papieren noodzaak. Met name in laboratoria en practicumlokalen is de kwaliteit en veiligheid van de werkomgeving een zaak van levensbelang. Omdat de gezondheidsrisico’s vaak aanzienlijk zijn, is de behoefte aan een gestructureerd arbobeleid groot. Met behulp van professionele luchtmeetinstrumenten, containment-testapparatuur en een gefundeerde mening over de luchthuishouding wordt een stevig fundament gelegd onder het arbobeleid.

Bij de arbo-advisering verzorgt Labair adviezen en veiligheidscertificaten voor:

 • de compleetheid van procedures;
 • de aanwezigheid van voldoende veiligheidsmiddelen;
 • de juiste omgang met zuurkasten/de juiste werking van zuurkasten;
 • de veilige opslag van gevaarlijke stoffen;
 • ergonomische oplossingen;
 • calamiteitenplannen.
   Toon
   Zuurkastreiniging

   Labair wordt dagelijks ingezet voor het reinigen van zuurkasten. Schoonmaken is een vakgebied dat volop in ontwikkeling is. De kennis en kunde van de medewerkers wordt continu op peil gehouden, waardoor de kwaliteit van de werkzaamheden gewaarborgd blijft. Voor het reinigen kunt u erop rekenen dat wij de nieuwste technieken gebruiken, want industrieel reinigen is een concurrerende business en u heeft recht op zorgvuldig schoonmaakwerk.

   U kunt rekenen op onze ervaring bij de inspectie en reiniging van zuurkasten. Extra aandacht wordt gegeven aan de afvoer van schoonmaakwater. Er kunnen namelijk, afhankelijk van het gebruik van de zuurkast, stoffen in het water voorkomen die onder de Wet milieugevaarlijke stoffen thuishoren. Deze dienen dan verzameld te worden in een container en kunnen later afgevoerd worden met vermelding van een afvalstroomnummer.

   Toon
   Containmenttesten

   Een containmenttest is een test om de concentratie van eventueel uittredende gassen en dampen te bepalen. Om dit te verwezenlijken is er een Europese testmethode ontwikkeld, waarbij in de zuurkast een testgas wordt vrijgelaten en voor de zuurkast, of in de raamopening, de uitgetreden concentratie wordt gemeten. Aan de hand hiervan kan na analyse een oordeel worden gegeven over de werking van de zuurkast.

   Beschrijving van de containment test:

   In de zuurkast wordt een 10% concentratie SF6 in stikstof als testgas vrijgelaten via een gestandaardiseerde opstelling met testgasinjectoren. Voor de zuurkast of in het raamvlak worden via monstername punten lucht aangezogen. De aangezogen lucht van de monsterpunten wordt verzameld via een zogenaamde manifold, waarna de gemiddelde concentratie van de monsterpunten wordt bepaald. De concentratie wordt vastgesteld met een in het meetsysteem opgenomen infraroodanalyser.

   De norm beschrijft een aantal methodes waarop dit gedaan kan worden. De in Nederland meest toegepaste methodes zijn:

   • de outer-measurement-gridmeting;
   • de robustnesstest.
    Toon

    Wij zorgen ervoor dat uw medewerkers weten dat ze niet blootgesteld worden aan giftige dampen en stoffen.

    Labair inspectie

    Afspraak maken voor het inspecteren van uw zuurkast of geïnteresseerd in een onderhoudscontract?

    Succesvol verstuurd

    We nemen zo snel mogelijk contact met je op.